Steeds meer mensen willlen de energieprestaties van hun woning verbeteren. Logisch ook: je energiefactuur daalt, je mag rekenen op meer confort en de waarde van de woning neemt toe. Nieuwe ramen plaatsen of bestaande exemplaren vervangen is op dat vlak een van de eerste werken die uitgevoerd worden. Maar wat zijn de juridische verplichtingen als je nieuwe ramen overweegt voor je woning? Tryba legt je de regels per gewest haarfijn uit!

In Vlaanderen

In het Vlaams Gewest is voor bepaalde werken een omgevingsvergunning vereist of geldt er een meldingsplicht. Voor andere projecten is er geen vergunning nodig. Het is daarom belangrijk om de aard van het werk duidelijk vast te stellen.

  • Voor de plaatsing van ramen (glas + schrijnwerk) heb je geen vergunning nodig
  • Er geldt wel een meldingsplicht als je een nieuwe raamopening maakt in een zij- of achtergevel

Hierbij gelden de volgende regels:

  • Als er werken worden uitgevoerd om de functie van het pand te wijzigen, meer woonruimte te creëren of het pand te vergroten, moet een bouwvergunning worden aangevraagd
  • Het is mogelijk dat de gemeente in kwestie extra vereisten oplegt. Daarom is het belangrijk om vooraf altijd even te informeren bij de gemeente

Met andere woorden, als het werk wijzigingen inhoudt ten opzichte van de oorspronkelijke plannen voor je huis, heb je een bouwvergunning of kennisgeving nodig.

 

In Wallonië

In het Waals Gewest is voor bepaalde werken geen bouwvergunning nodig, onder meer voor ramen.

Wallonie territoire SPW (de bevoegde dienst) verwoordt het als volgt:

  • De plaatsing of vervanging van deuren of ramen in de gevel of het dak door deuren of ramen om de geldende energienormen te behalen, is mogelijk zonder bouwvergunning
  • Het moet daarbij gaan om isolerende deuren en ramen op maat

Dat betekent uiteraard niet dat om het even welk project op die manier mogelijk is. Als je werken bijvoorbeeld een impact hebben op een aanpalende woning, dan is voor de werken de toestemming van de buren vereist.

Sommige gemeenten zijn strenger dan andere als het gaat om visuele harmonie. Als je beslist om de kleur van je ramen te veranderen op het moment van de werken, controleer dan op voorhand of je gemeente op dit vlak geen beperkingen oplegt.

Tryba raadt je aan om altijd eerst bij de gemeente langs te gaan om te checken of de werken die je plant, inderdaad vrijgesteld zijn van een bouwvergunning.

 

In het Brussels Gewest

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn de administratieve procedures sinds 2008 versoepeld, met name voor kleinschalige werken

Afhankelijk van het project in kwestie gelden mogelijk de volgende vrijstellingen: 

  • Vrijstelling van bouwvergunning
  • Vrijstelling van advies (door Brussel Mobiliteit, Leefmilieu Brussel enz.)
  • Vrijstelling van architect

Voor de vervanging van deuren en ramen is in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest geen bouwvergunning meer nodig.

Je bent echter wel verplicht om de originele vormen te behouden (ook krommingen), net als de zichtbare indelingen en de opendraaiende en vaste delen

Belangrijk:

De architecturale aanblik van het gebouw mag niet veranderen en de gevel mag geen deel uitmaken van een beschermd gebouw. Als je een bestaande raamopening wilt dichtmaken of vergroten, dan heb je wel een vergunning nodig.

 

De gids voor het vervangen van je ramen

De vereisten voor het vervangen van ramen in België verschillen van regio tot regio. In Vlaanderen is voor het vervangen van ramen over het algemeen geen bouwvergunning nodig, behalve voor grote verbouwingen aan het gebouw. In Wallonië kun je je ramen zonder vergunning vervangen als het de bedoeling is om de energie-efficiëntie te verbeteren, met bijzondere aandacht voor de visuele impact en de buurt. In Brussel is vervanging gemakkelijker zonder stedenbouwkundige vergunning, op voorwaarde dat de oorspronkelijke architectuur behouden blijft. Deze samenvatting is bedoeld om je wettelijke verplichtingen te verduidelijken en ervoor te zorgen dat je raamrenovatie voldoet aan de voorschriften in je regio.

 

Onze Expert Centers zijn er om je te helpen bij het vervangen van je ramen

Een optimaal raamprofiel kiezen en de best isolerende beglazing is niet zo moeilijk. Maar als de plaatsing niet perfect gebeurt, dan kan er nog altijd warmte verloren gaan. Als je echter een beroep doet op een Tryba Centre Expert, dan weet je zeker dat de materiaalkeuze en de plaatsing volgens de regels van de kunst gebeuren. 

Bovendien besteden onze teams veel aandacht aan de afwerking van de ramen, zodat binnen en buiten alles er piekfijn uitziet. Heb je plannen om nieuwe ramen te plaatsen of oude ramen te vervangen? Neem dan contact op met Tryba!

Nieuws
Tips