Auteursrechten

Het geheel van deze website is onderworpen aan de Belgische en internationale wetgeving op de auteursrechten en de intellectuele eigendom. Alle reproductierechten zijn voorbehouden, hierin begrepen de downloadbare documenten en de iconografische en fotografische afbeeldingen.

De reproductie van het geheel of een deel van deze website op eender welke drager is formeel verboden, behalve met uitdrukkelijke toestemming van de beheerder van de publicatie. De reproductie van de teksten op een papieren drager is toegestaan in een pedagogisch kader, op voorwaarde dat de volgende drie voorwaarden worden nageleefd:

  • Kosteloosheid van de verspreiding
  • Respect voor de integriteit van de gereproduceerde documenten (geen aanpassingen of wijzigingen)
  • Duidelijke en leesbare citering van de bron in de volgende vorm: “Dit document is afkomstig van de website eigendom van TRYBA. De reproductierechten zijn voorbehouden en strikt beperkt.” In het geval van een website dient het adres van de site verplicht vermeld te worden.

Hosting

De host is niet aansprakelijk voor de inhoud van de website.

De site wordt gehost door:

ABW Advanced Business Ware

ZA le bosquet

Gebouw B

67580 MERTZWILLER

http://www.abusinessware.com   

 

SIRET-nummer TRYBA : 398 265 561 00025

 

Vertrouwelijkheid van de briefwisseling

Informatie m.b.t. het versturen van elektronische briefwisseling. Wij brengen u ervan op de hoogte dat:

  • De vertrouwelijkheid van briefwisseling verstuurd via het internet niet wordt gegarandeerd.
  • Elektronische briefwisseling op informaticadragers wordt bewaard gedurende de tijd die TRYBA nodig heeft om een antwoord te formuleren of uw aanvraag te behandelen.

 

Beheerder van de publicaties: Michel DOL

Beheerder van de redactie: Olivier SIMON

De informatie die verzameld werd aan de hand van formulieren op de website wordt gebruikt om beter aan uw behoeftes te kunnen beantwoorden. Deze informatie kan aan derden worden overgemaakt; indien u dit niet wenst, gelieve het hiervoor voorziene hokje onderaan de formulieren aan te kruisen. Gelet op de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en de verordening 2016/679 van het Europees parlement en de raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, melden wij u dat uw antwoorden facultatief zijn (met uitzondering van deze aangeduid met een asterisk) en dat het leeg laten van een vraag eenvoudigweg kan leiden tot een gebrek aan antwoord door TRYBA in geval van onvoldoende informatie. De verstuurde informatie is bestemd voor TRYBA, die uw verzoeken om informatie zal behandelen. U heeft een recht op inzage, op wijziging, op rectificatie en op wissing van persoonsgegevens die u betreffen. U heeft het recht om te eisen om de u betreffende persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen. Om deze rechten uit te oefenen, dient u zich te richten tot:

Per postbrief aan:

TRYBA – Olivier SIMON

67110 GUNDERSHOFFEN

Per e-mail: info@tryba.be

De op de website geciteerde merken werden geregistreerd door de vennootschappen die er eigenaar van zijn.

Voor elk ander gebruik, gelieve met ons te overleggen.

 

Cookies

Wat is een cookie?

Cookies bestaan sinds 20 jaar en worden gebruikt op bijna alle websites die u bezoekt. Het zijn kleine documenten die bestaan uit een tekst die naar uw browser verstuurd wordt wanneer u een website bezoekt. Dankzij deze cookies zal de website informatie opslaan over uw bezoek, om uw volgende bezoeken eenvoudiger te maken. Het betreft informatie zoals uw taal en uw manier om de site te gebruiken, die gebruikt wordt om uw gebruikerservaring te verbeteren.

Welke cookies gebruiken wij op de website?

Analytische prestatiecookies, om de surfgewoontes van de gebruikers te volgen. Deze cookie wordt gebruikt voor de analyse van uw surfgedrag: welke zijn uw favoriete pagina’s en op welke pagina’s verlaat u de site. Dit stelt ons in staat om onze website aan uw smaak aan te passen en om u meer geschikte inhoud te kunnen aanbieden.

Advertentiecookies

De advertentiecookies, die wij of de derde dienstverleners in wie wij vertrouwen hebben, in uw browser kunnen plaatsen, onthouden dat u een website heeft bezocht, en gebruiken deze informatie om u advertenties te kunnen aanbieden die zijn aangepast aan wat u interesseert. Dit gebeurt door het hergroeperen van gemeenschappelijke interesses in functie van de geschiedenis van uw browser. Dit kan gebruikt worden voor het verder personaliseren van advertenties van websites. Hoewel de aan uw gedrag gelinkte advertentiecookies uw activiteiten op het internet kunnen volgen, kunnen zij u niet persoonlijk identificeren. Zonder deze cookies zouden de advertenties die u online ziet minder aangepast zijn aan u en aan uw interesses. Andere advertentiecookies berekenen uw bezoeken in functie van uw publicitaire bron (e-mailing, banner...) om aan onze advertentieleveranciers het aantal personen te kunnen melden dat onze website dankzij hen bezocht.

Cookies van derden

Deze cookies bieden u de mogelijkheid om de inhoud van onze website te delen met uw community op sociale media. Dit geldt in de eerste plaats voor de knoppen “Delen”, “Aanraden”, “Tweeten” enz. van sociale media zoals “Facebook”, “Twitter”, “LinkedIn”, “Viadeo” en “Google +”.