Vanaf 2020 voert de Vlaamse Regering deze nieuwe verplichting gefaseerd in. Het enkel glas in woningen dient te worden vervangen door minstens dubbel glas.

Het enkel glas in woningen dient te worden vervangen door minstens dubbel glas

Vanaf 1 januari 2020 zal het niet nakomen van deze verplichting gequoteerd worden in het technisch verslag met 3 of 9 strafpunten, naargelang het gebrek respectievelijk niet-algemeen of algemeen is. Vanaf 1 januari 2023 worden deze strafpunten opgetrokken naar respectievelijk 9 en 15. Door het ontbreken van dubbel glas in de woning, zou het dus kunnen dat de woning daardoor ongeschikt wordt verklaard. De bestaande quotatie voor gebreken aan ramen en deuren voor woningen waar reeds dubbel glas aanwezig is, blijft behouden.

Op deze norm worden geen uitzonderingen voorzien. Indien er echter ten aanzien van de inventarisbeheerder wordt bewezen dat het omwille van bouwtechnische of juridische redenen onmogelijk is om dubbel glas in de woning te plaatsen, kan er sprake zijn van overmacht. Deze situaties kunnen slechts zeer zelden voorkomen met betrekking tot beschermde monumenten.

Deze norm is minimaal. Eigenaars kunnen door het vervangen van enkel glas door hoogrendementsglas onder bepaalde voorwaarden nog steeds aanspraak maken op een energiepremie, meer informatie hierover kan u vinden op www.energiesparen.be.

Verdere informatie over deze norm kan u vinden op www.wonenvlaanderen.be/lokale-besturen/dubbelglasnorm.

Nieuws
Tips